Türkmenistan Liman Projesi

Yüklenici Firma: GAP İNŞAAT 
Lokasyon: TÜRKMENİSTAN