Frameset Tek Yüz Kalıp Sistemi

Frameset Tek Yüz Kalıp Sistemi

FRAMESET Tek Yüz Kalıp Sistemi istinat duvarları, kalın perdeler, baraj yapıları gibi çift taraflı ankrajlama yapılamadığı betonarme yapılarda kullanılır. Beton basıncına göre destek ara mesafeleri ve destek tipi belirlenir.

 

4 m’ye kadar olan yüksekliklerde payandalı tek yüz perde sistemi yapılabileceği gibi, destek ana takımı ile 8 metre yüksekliğe kadar tek taraflı beton dökümü yapılabilmekedir. Daha büyük ölçekler için de sistem tırmandırılabilmektedir.