MİSYON & VİZYON

Urtim - Misyon & Vizyon

Vizyonumuz

Dünyanın endüstriyel kalıp konusunda ilk üç üreticisinden biri olmak.

Misyonumuz

Etkinliğimiz, dinamik yapımız ve organizasyon verimliliğimizle müşterilerimize, çalışanlarımıza, ülkemize ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve etkin bir biçimde arttırmak.

Vazgeçilmez Değerlerimiz

URTİM, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği stratejilerini belirlerken tüm çalışanlarının uyacağı kurumsal değerlerini de tanımlar. Her kademedeki URTİM çalışanı için vazgeçilmez olan bu değerler, onların aynı zamanda özümsedikleri yaşam biçimidir.

Müşterilerimiz

 • - Tüm faaliyet ve çabalarımızın odak noktasıdır.
 • - Müşterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin üzerinde sağlamayı hedefleriz.
 • - Bilgili, dürüst, saygılı, nazik, yardımcı, ilgili ve çözüm odaklıyız.
 • - Bize nasıl davranılmasını istiyorsak, biz de müşterilerimize öyle davranırız.
 • - İşçi sağlığı ve güvenliği birincil önceliğimizdir, bu profesyonellikle ve bilinçle hareket ederiz.

Bizim için en önemli unsur insandır

 • - En büyük değeri insana veririz ve sürekli insana yatırım yaparız.
 • - Kalitemizin gücü ve teminatı tüm çalışanlarımızdır.
 • - Her bir çalışanımız kaliteyi amaç edinmiştir.
 • - Yetkilendirilmelerine önem veririz.
 • - İnisiyatif kullanmaya özendiririz.
 • - Onları yaratıcı ve üretken kılan "istek" enerjisine inanırız.
 • - URTİM’de çalışan herkesin "kendi işinin lideri" olduğuna ve yaptığı işi en iyi onun bildiğine inanırız.

Takım Ruhu

 • - Etkin ekip çalışmasına ve açık iletişime inanırız. Bunlardan ödün vermeyiz.
 • - Genel Müdür'den en alt kademedeki personelimize ve ilişkide bulunduğumuz tüm kuruluşlara kadar vizyonumuza ulaşmak için, tek vücut halinde çalışırız.
 • - Etkin ekip çalışmasını artan bir işbirliğiyle, karşılıklı güven ve saygı içinde sürdürürüz.

Sürekli Gelişim İlkemiz

 • - Kalitemizi statükoyu korumak yerine sürekli gelişimle sürdürürüz.
 • - Sürekli gelişim için çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapmak, politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.
 • - Hepimizin asli görevi, kalite standartlarımızı sağlamak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmektir.
 • - Kalitemizi geliştirme konusundaki yaklaşım tarzımız proaktiftir. Çalıştığımız firmalar ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeden önce, bizler bunları saptayıp giderme yönünde çaba gösteririz.

Sosyal Sorumluluk Bilinci

 • - Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
 • - Ürettiğimiz sistemlerle kattığımız değerin sadece inşaat sektöründe değil, tüm ülke ekonomisi genelinde örnek alınacağına ve katkıda bulunacağımıza inanırız.