Politikamız

Politikamız

 • Kalıp ve iskele sistemleri sektöründe öncü olma hedefi ile yola çıkan firmamız;
 •  Çalışanlarımıza fırsat eşitliği ve sürekli gelişme olanakları sağlayarak, iyi bir gelecek taahhüdü ile birlikte başarıyı paylaşmak, takım ruhunu zinde tutmak, arttırmak,
 • Çalışanların katılımı ile çalışma ortam standartlarını iyileştirmek, çalışanların ileri
  teknolojiye erişimini kolaylaştırmak ve teşvik etmek,
 • Müşteri beklenti ve taleplerini kaliteden ödün vermeden, hızlı ve çözüm odaklı değerler
  ile karşılamak,
 • Tasarım merkezi olarak, araştırma ve geliştirmeye önem vererek, ileri teknoloji içeren
  ürünleri pazara sunmak, sektörde en çok patent sahibi firma olmak,
 • Tedarikçilerimiz ile işbirliğini, rekabetçi ve sürekli gelişmeyi esas alarak değer yaratma
  üzerine kurmak,
 • İş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye
  yönelik sistemler geliştirmek, ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini önlemek
  için gerekli tüm tedbirleri almak,
 • Kirliliği kaynağında önleyerek, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması
  sağlamak, gelişen ve değişen çevre şartlarına göre karbon ayak izimizi belirlemek, takip
  etmek ve yeşil dönüşüme ayak uydurmak.
 • İlgili taraflara karşı yasal ve mevzuat şartlarına uymayı taahhüt olarak kabul etmek,
 • Kaliteli üretim ve hizmet için, gerekli tüm süreçlerin risk yönetimi yaklaşımı ile yürütülmesini ve yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.